Licitaţii comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_03.11.2021

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 03.11.2021, ora 15:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100, vînzarea prin „licitaţie cu reducere” a următoarelor locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării cu nivel I al blocului locativ (nr. cad. 0100414.401.01.058)  din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3. Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj/debitori insolvabiliDESCRIERE LOTURI.

Cererile însoţite de documentul de identitate (pentru persoanele fizice), procura, după caz, extrasul (pentru persoanele juridice), dovada transferării acontului în mărime de 10%, taxa de participare pentru persoanele fizice – 1,000 lei, persoanele juridice – 2,000 lei, la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se depun la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069072200, 079080482.