Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Alexus-Plus" S.R.L.)_11.10.2021

Lichidatorul SRL „Alexus-Plus” în procedura falimentului, anunţă vînzarea prin licitaţie repetată „cu strigare” a bunului imobil: încăpere nelocativă (subsol) cu suprafaţa de 187.6 m.p., nr. cad. 0100418.104.01.100, amplastă în mun. Chişinău, sec Rîşcani, bd. Grigore Vieru, 29. Licitaţia va avea loc pe data de 11.10.2021 la orele 12.00. Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, MD-2075. Preţul de expunere este de 1 463 000,00 lei. Acontul de participare - 10% din preţul iniţial de expunere, taxa de participare 500,00 lei p/u persoanele fizice şi 1 000,00 lei p/u persoanele juridice. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor depune, pină la data de 08 octombrie 2021, ora 16.00, cererea de participare la licitaţie, la care se vor anexa: copia extrasului din Registrul de stat şi/sau copia buletinului de identitate, după caz, procura, dovada achitării acontului şi a taxei de participare, la contul IBAN MD31MO2224ASV93308307100, BIC MOBBMD22, BC „Mobiasbancă-OTP Group” SA sucursala nr.7 Renaştere. Informaţii suplimentare la tel.069976777.