Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VEGFRUTIS" S.R.L.)_02.03.2021

Pe data de 02.03.2021, ora 12:00, în mun. Comrat, str. tankistov 1,  se va desfășura licitația „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „Vegfrutis” în procedura falimentului, contra mijloace băneşti:

Lot№1, Bunuri imobile, situate pe adresa m.Comrat, str.Tankistov,1: construcție - numărul cadastral:9601215007.15, S=339,3 m2; construcție - № cadastral:9601215007.02, S=887,7 m2; construcție- numărul cad.:9601215007.04, S=714,4 m2; construcție- numărul cad.:9601215007.03, S=785,5 m2; construcție- № cad.:9601215164.01, S=287,3 m2; construcție- № cadastral:9601215007.20, S=264 m2; construcție- № cad.:9601215007.05, S=420,1 m2; construcți - №cad.:9601215007.06, S=1671 m2; construcție- №cad.:9601215007.10, S=650,3 m2; construcție- №cad.:9601215007.16, S=1138,5 m2; construcție- №cad.:9601215007.13, S=1568,2 m2; construcție- №cad.:9601215.007.14, S=103,6 m2; construcție- №cad.:9601215007.17, S=34,9 m2; construcție- №cad.:9601215007.18, S=20 m2; construcție- № cad.:9601215007.19, S=22 m2; construcție- №cad.:9601215007.12, S=866,8 m2; construcție- № cad.:9601215007.11, S=617,4 m2; teren- № cad.:9601215.007, S=3,4194 ha; buncăr pentru recepția merelor S=260 m2; utilaj cazangeriei (deaerator ВД-8, dîmosos-2un, cazan pe aburi ДЕ-49-14 cu economaizer-2 un, cazan ДЕ-49-14, contor de gaz-2 un, contor de gaz РГ-К-100, complex de evidența gazului СПГ-741, instalația pentru prelucrarea chimică a apei, pompa nutritivă Grundfos CR-15-14). Prețul inițial a lotului №1 - 9,186m,783.00 lei.

Lot №2, Linia tehnologică de turnare în borcane, prețul inițial de vînzare - 1,080,000.00 lei.

Lot №3, Autoparc, prețul inițial de vînzare - 277,29.25 lei.

Lot №4, Linia tehnologică pentru fabricarea concentratului, incl.infrastructura, prețul inițial de vînzare - 5,737,500.00 lei.

Lot №5, Linia tehnologică a piureului, prețul inițial de vînzare - 10,125,000.00 lei.

Lot №6, Altele active, prețul inițial de vînzare - 174,502.35 lei.

Lot №8, Ленточный пресс Flottweg B FRU 2500LR, Гидрав.пресс Bucher HP 5000, prețul inițial - 2,221,866.90 lei.

Prețul loturlor nu include TVA. TVA va fi achitată de către cumpărător suplimentar, conform prevederilor art.94 lit e), art. 95 alin. (1) lit.e) din CF al RM

Pentru a participa la licitaţie e necesar să prezentaţi următoarele acte: cererea; actul ce identifică persoana cumpărătorului, pentru persoane juridice - copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice şi actele constituante; documentul bancar care ar demonstra depunerea acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al obiectului. IBAN:MD36EX0000002251610315MD în BC “Eximbank” SA, fil.nr.1, Comrat, EXMMMD22831, c/f:1005611003102. Plata de participare: pentru persoane fizice - 500.00 lei, persoane juridice - 1000.00 lei. Cererile se depun pînă la 26.02.2021 ora 16.00. Relaţii la tel: 069397825.