Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (,,Fabrica de Fermentare a Tutunului din Fălești” S.R.L.)_22.09.2021

Lichidatorul SA ,,Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești" anunță vînzarea prin licitație "cu reducere" a lotului - Construcție industrială (fabrica de fermentare a tutunului) cu suprafața totală de 23,150.50 m.p. (nr. cadastrale 4373105.102.04; 05; 06; 07; 08; 09; 10), amplasată în r-ul Fălești, or. Fălești, str. Gagarin nr. 5. Licitația va avea loc pe data de 22.09.2021, ora 13:00. Locul licitației: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bloc V, sc. 1, et. 9, bir. 1. Prețul inițial de expunere: 1,440,000.00 lei. Acontul de participare 5% din prețul inițial de expunere, taxa de participare constituie 1,000.00 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 16.09.2021, ora 17:00, cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD73MO2224ASV67630597100; BC Mobiasbanca-OTP Group SA; Beneficiar Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești in proc. ins.; IDNO 1002602000357. Informații la tel: 079994888.