Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FUEL" S.R.L.)_20.08.2021

Lichidatorul SRL ”Fuel” anunță pentru data de 20.08.2021, ora: 09.00, la adresa: N. Milescu Spătaru 25/4, mun. Chișinău, desfășurarea licitației de vînzare ”cu strigare” a bunurilor imobile: stație de alimentare cu petrol cu nr. cadastral 7150116.342.01 – preț inițial 5,630,000.00 lei și stație de alimentare cu petrol cu nr. cadastral 8317101.011.01 cu teren aferent – preț inițial 7,150,000.00 lei.

Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată mai sus, pînă la data de 13.08.2021, ora: 17.00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 1 000 lei, buletinul de identitate, după caz extrasul eliberat de ASP și procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: BC ”Moldindconbank” SA, IBAN: MD41ML000000000022752007, IDNO: 1003600100788, beneficiar: SRL ”Fuel” în procedura falimentului.

Examinarea obiectului este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă.

Informații suplimentare 079 777 118.