Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("ILIADA-Plus" S.R.L.)_09.08.2021

S.R.L. „Iliada-Plus” în procedura falimentului, c/f 1005600010894, anunță pentru data de 09.08.2021, ora 10:00, pe adresa mun. Chișinău, str. A. Sciusev 50, organizarea licitației “cu reducere” a următorului lot: Lotul nr. 1: imobil cu nr. cad. 3120205.317, cu S=1.5187 ha, la prețul de 6,726,000.00 lei. Participanții la licitație vor depune cerere în formă scrisă, la care se vor anexa copia actului de identitate, extrasul eliberat de IP ASP, după caz procura cu specificarea dreptului de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 10% din prețul inițial și a taxei de participare 1,000.00 lei pentru persoane fizice și persoane juridice. Acontul și taxele de participare urmează să fie achitate la BC Moldindconbank SA, sucursala Centru, la contul IBAN: MD75ML000000000227510926, c/f 1005600010894. Actele de participare la licitație pot fi depuse pînă la data de 05.08.2021, ora 17:00, la sediul lichidatorului, pe str. A. Sciusev 50, mun. Chișinău. Informații suplimentare la tel.: 068522422.