Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REMARCABILA” S.R.L.)_02.08.2021

Lichidatorul „Remarcabila” SRL în procedura de faliment anunță pentru data de 2 august 2021 ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației cu „reducere" privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în sat. Terebna, r-nul Edineţ, după cum urmează:

Lot nr. 1-Boroana BDT3. Preţul inițial - 5,110.00 lei; Lot nr. 2-Boroana BPP 24. Preţul inițial - 18,230,00 lei; Lot nr. 3-Plug Cizeli ATILA. Preţul inițial - 15,310,00 lei; Lot nr. 4-Cultivator EP25/170. Preţul inițial - 15,310,00 lei; Lot nr. 5-Mașină de încăpăcit borcane metalice KPU. Preţul inițial - 39,910.00 lei; Lot nr. 6-Mașina pentru blanșat legume. Preţul inițial - 27,710.00 lei; Lot nr. 7-Plug Pinokio. Preţul inițial - 24,790.00 lei; Lot nr. 8-Tocătoare / freza BP-2. Preţul inițial - 17,500.00 lei; Lot nr. 9-Cultivator SP 2040. Preţul inițial - 26,980.00 lei; Lot nr. 10-Combina E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră. Preţul inițial - 153,820.00 lei.  

Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru participare la licitaţie doritorii vor achita la contul „Remarcabila” SRL, c/f 1003604001089, IBAN: MD65MO2224ASV18145237100, BC „Mobiasbancă” SA, c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie repetată şi separat taxa de participare în mărime de 150 lei.

Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice a RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta Lichidatorului:

  • cererea de participare la licitaţie;
  • confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz;
  •  copia certificatului de înregistrare a firmei;
  • extras din Registrul de Stat;
  • procura, după caz;

pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Primirea cererilor se încheie la 29 iulie 2021 la ora 17:00.

Inspectarea activelor se efectuiază la locul amplasării lor în sat. Terebna, r-nul Edineţ. 

Cererile de participare la licitație vor fi primite pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306. Informaţii suplimentare la tel.: 068 228 828.