Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Alexus-Plus" S.R.L.)_30.07.2021

Lichidatorul SRL „Alexus-Plus” în procedura falimentului anunţă vînzarea prin licitaţie „cu strigare” a bunului imobil: încăpere nelocativă cu suprafaţa de 187,6 m.p., nr. cad. 0100418.104.01.100, amplastă în mun. Chişinău, sec Rîşcani, bd. Grigore Vieru, 29. Licitaţia va avea loc pe data de 03.08.2021, ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, MD-2075. Preţul iniţial de expunere este de 1,540,000.00 lei. Acontul de participare - 10 % din preţul iniţial de expunere, taxa de participare 500 lei p/u persoanele fizice şi 1000 lei p/u persoanele juridice. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor depune, pînă la data de 30 iulie 2021, ora 16.00, cererea de participare la licitaţie, la care se vor anexa: copia extrasului din Registrul de stat şi/sau copia buletinului de identitate, după caz, procura, dovada achitării acontului şi a taxei de participare, la contul IBAN MD31MO2224ASV93308307100, BIC MOBBMD22, BC „Mobiasbancă-OTP Group” SA sucursala nr.7 Renaştere. Informaţii la tel.069975777, 060778250