Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MEROPA 2000" S.R.L.)_23.07.2021

Lichidatorul SRL„MEROPA 2000” în procedura falimentului, anunță pentru data de 23 iulie 2021, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru 25/4, MD – 2075, desfășurarea publică a licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile/mobile, şi anume:

Lot nr. 1: Construcție comercială, prestarea serviciilor (stație de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=282,40 m.p. (nr. cad. 0100401.014.01), amplasată pe terenul de pământ aferent cu S=0,181 ha, din mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Doina 189. Valoare de expunere 9,837,000.00 lei.

Lot nr. 2: Construcție comercială, prestarea serviciilor, cu Stot=279,70 m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) și teren de pământ aferent construcției cu S=0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, satul Fundul Galbenei. Valoarea de expunere 1,824,000.00 lei.

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată, până la data de 20 iulie 2021, ora: 16:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: BC„Moldindconbank"S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii MOLDMD2X307, Cont 22755078/MDL, MD59ML000000000022755078, Valuta: MDL, Cod Fiscal: 1006600035485, SRL „MEROPA 2000”. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la nr. 079 440 308.