Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("ILIADA-Plus" S.R.L.)_07.06.2021

S.R.L. „Iliada-Plus” în procedura falimentului, c/f 1005600010894, anunță pentru data de 07.06.2021, ora 16:00, pe adresa mun. Chișinău, str. A. Sciusev 50, organizarea licitației “cu reducere” a următoarelor bunuri: Lotul nr. 1: imobil cu nr. cad. 3120204.460, cu S=0.7956 ha, la prețul de 128,000.00 lei; Lotul nr. 2: imobil cu nr. cad. 3120204.461, cu S=0.1621 ha, la prețul de 27,000.00 lei; Lotul nr. 3: imobil cu nr. cad. 3120204.462, cu S=2.1403 ha, la prețul de 341,000.00 lei; Lotul nr. 4: imobil cu nr. cad. 3120204.445, cu S=7.0897 ha, la prețul de 1,125,000.00 lei; Lotul nr. 5: imobil cu nr. cad. 3114104.043, cu S=0.6488 ha, la prețul de 103,000.00 lei; Lotul nr. 6: imobil cu nr. cad. 3114104.047, cu S=1.4829 ha, la prețul de 236,000.00 lei; Lotul nr. 7: imobil cu nr. cad. 3120204.317, cu S=1.5187 ha, la prețul de 6,726,000.00 lei. Participanții la licitație vor depune cerere în formă scrisă, la care se vor anexa copia actului de identitate, extrasul eliberat de IP ASP, după caz procura cu specificarea dreptului de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5% din prețul inițial și a taxei de participare 1,000.00 lei pentru persoane fizice și persoane juridice. Acontul și taxele de participare urmează să fie achitate la BC Moldinconbank SA, sucursala Centru, la contul IBAN: MD75ML000000000227510926, c/f 1005600010894. Actele de participare la licitație pot fi depuse pînă la data de 04.06.2021, ora 17:00, la sediul lichidatorului, pe str. A. Sciusev 50, mun. Chișinău. Informații suplimentare la tel.: 068522422.