Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "AROMA")_07.06.2021

Administratorul insolvabilității S.A. „Aroma”, în procedura planului, anunță pentru data de 07.06.2021, ora 12:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 20 (în incinta S.A. „Aroma”), desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Nr. d/o

Denumire lot

Atribuire nr./denumirea prescurtată lot

Cantitatea totală a/a dal.

Preț, MDL/dal (fără impozite)

Cantitatea distilat inclusă într-un lot, dal.

1

Distilat pentru divin din amestec de soiuri 1987

DD1987

3,000.00

3,041.00

500.00

2

Distilat pentru divin din amestec de soiuri 1988

DD1988

2,500.00

2,905.00

500.00

3

Distilat pentru divin învechit 8 ani

DD8ani

450.00

1800.00

450.00

 

Pentru a lua parte la licitație, solicitanții sînt obligați:

  1. Să achite (datele bancare se regăsesc mai jos) a)acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului, b)taxa de participare în mărime de 1,000 lei, atît pentru persoanele fizice, cît și pentru persoanele juridice;
  2. Să prezinte administratorului insolvabilității:
  1. Cererea de participare conform modelului;
  2. Documentul de plată care confirmă depunerea acontului și a taxei de participare la licitație;
  3. Copiile actelor care certifică identitatea (buletin de identitate, certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului);
  4. Documente care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitației.

Informații la tel. (+373) 69 24 92 69.

 

 

Date Bancare:

IDNO 1002600031892,

COD  IBAN MD48M02224ASV72581007100,

B.C. MOBIASBANCĂ – OTP GROUP S.A.

(BIC): MOBBMD22, TVA 0502309