Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Ciomex Prod" S.R.L.)_04.06.2021

S.R.L. „Ciomex Prod” în procedura de faliment organizează pe data de 04.06.2021, ora 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație "cu reducere" a bunurilor imobile, grevate cu garanții reale în beneficiul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, amplasate în or. Soroca, str. Calea Bălțului 35, după cum urmează:

Lot. 1: Construcții de producere cu suprafața totală de 5,927.10 m.p. (nr.cad.7801110.005.09; 12; 13; 14; 25) – prețul de start 1,185,000.00 leiFOTO

http://geoportal.md/en/default/map#lat=335619.978094&lon=191936.064033&zoom=6&markers=1%7C190712.77453364%7C213443.16833259%7CTeren%20de%20p%C4%83m%C3%AEnt%20pentru%20%0Dconstruc%C5%A3ie%20S%3D0%2C1153%20ha%2C%20%0Damplasat%20%C3%AEn%20r-nul%20Nispreni%2C%20%0Ds.Criste%C5%9Fti%2C%20%0Dnr.%20cadastral%206029112.154%7C1%7C191711.97791311%7C335537.73561751%7CConstruc%C8%9Bii%20de%20producere%20cu%20%0Dsuprafa%C8%9Ba%20total%C4%83%20de%205%2C927.10%20m.p.%20%0D(nr.cad.7801110.005.09%3B%2012%3B%2013%3B%2014%3B%2025)%20%0Damplasate%20%C3%AEn%20or.Soroca%2C%20str.Calea%20B%C4%83l%C8%9Bului%2035%7C

Condiții de participare: cererea, documentul de identitate, extrasul de la CÎS, procura specială, dovada transferării acontului în măprime de 5% din prețul inițial la contul bancar: MD31CM000225104980141234; c/b CMTBMD2X508, c.f. 0981505049054; administrator autorizat Melnic Vitalie, B.C. "Comerțbank" S.A. La cerere se anexează confirmarea depunerii acontului.

Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1,000 lei pentru persoanele juridice.

Cererea de participare cu dovada achitării acontului 5% se depun pînă pe data de 01.06.2021.

Informaţii suplimentare la tel: 0 (69) 212 530.