Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("ILIADA-Plus" S.R.L.)_17.05.2021

S.R.L. „Iliada-Plus” în procedura falimentului, c/f 1005600010894, anunță pentru data de 17.05.2021, ora 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. A. Sciusev 50, organizarea licitației repetate “cu strigare” a următoarelor bunuri: Lotul nr. 1: imobil cu nr. cad. 3120204.460, cu S=0.7956 ha, la prețul de 128 000 lei; Lotul nr. 2: imobil cu nr. cad. 3120204.461, cu S=0.1621 ha, la prețul de 27 000 lei; Lotul nr. 3: imobil cu nr. cad. 3120204.462, cu S=2.1403 ha, la prețul de 341 000 lei; Lotul nr. 4: imobil cu nr. cad. 3120204.445, cu S=7.0897 ha, la prețul de 1 125 000 lei; Lotul nr. 5: imobil cu nr. cad. 3114104.043, cu S=0.6488 ha, la prețul de 103 000 lei; Lotul nr. 6: imobil cu nr. cad. 3114104.047, cu S=1.4829 ha, la prețul de 236 000 lei; Lotul nr. 7: imobil cu nr. cad. 3120204.317, cu S=1.5187 ha, la prețul de 6 726 000 lei. Participanții la licitație vor depune cerere în formă scrisă, la care se v-a anexa copia actului de identitate, extrasul eliberat de ASP, după caz procura cu specificarea dreptului de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5% din prețul inițial și taxa de participare 500 lei pentru persoane fizice și 1 000 lei pentru persoanele juridice. Acontul și taxele de participare urmează să fie achitate la contul IBAN: MD75ML000000000227510926, c/f 1005600010894, BC Moldinconbank SA, suc. Centru. Actele de participare la licitație pot fi depuse pînă la data de 13.05.2021, ora 17.00, la sediul lichidatorului, pe str. A. Sciusev 50, mun. Chișinău. Informații suplimentare la tel.: 068522422.