Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("ILIADA-Plus" S.R.L.)_30.04.2021

S.R.L. „Iliada Plus” în procedură de faliment, c/f 1005600010894, anunță pentru data de 30.04.2021, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Sciusev 50, organizarea licitației „cu strigare” a următoarelor loturi: Lotul nr. 1 – imobil, nr. cad. 3120204460, suprafața 0.7956 ha, prețul 134,000.00 lei; Lotul nr. 2 – imobil, nr. cad. 3120204461, suprafața 0.1621 ha, prețul 28,000.00 lei; Lotul nr. 3 – imobil, nr. cad. 3120204462, suprafața 2.1403 ha, prețul 358,000.00 lei; Lotul nr. 4 – imobil, nr. cad. 3120204445, suprafața 7.0897 ha, prețul 1,184,000.00 lei; Lotul nr. 5 – imobil, nr. cad. 3114104043, suprafața 0.6488 ha, prețul 108,000.00 lei; Lotul nr. 6 – imobil, nr. cad. 3114104047, suprafața 1.4829 ha, prețul 248,000.00 lei.

Participanții la licitație vor depune cererea în formă scrisă, la care se vor anexa:  actul de identitate, extrasul de la IP ASP, dovada achitării acontului în mărime de 5% din prețul inițial și a taxei de participare 500.00 lei p/u persoane fizice și 1,000.00 lei p/u persoanele juridice. Acontul și taxele de participare urmează să fie achitate la contul IBAN MD75ML000000000227510926, c/f 1005600010894, BC Moldindconbank SA, suc. Centru. Actele de participare la licitație pot fi depuse pînă la data de 27.04.2021, ora 17:00, la sediul lichidatorului: mun. Chișinău, str. A. Sciusev 50. Informații suplimentare la tel. 068522422.