Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_30.04.2021

Lichidatorul SRL „VLASCO” în procedura falimentului, anunță pentru data de 30 aprilie 2021, ora 14:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru 25/4, MD – 2075, desfășurarea licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume:

Lot nr. 3: Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) şi teren de pământ aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha, amplasată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia. Valoare de expunere: 596,000.00 lei;

Lot nr. 4: Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 5301206.074, 075) cu S=0.101 ha și 0.697 ha, 7 rezervoare subterane și sistem de supraveghere, amplasate în r-nul Hâncești, or. Hâncești, str. Chișinăului 70a. Valoare de expunere: 1,647,000.00 lei;

Lot nr. 5: Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 2119206.059, 074) cu S=0.03 ha și 0.04 ha, amplasate în r-nul Cantemir, com. Ciobalaccia, sat. Ciobalaccia. Valoare de expunere: 382,000.00 lei.

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată, până la data de 27 aprilie 2021, ora: 16:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație.

Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308.

Date bancare: BC„Moldindconbank"S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii: MOLDMD2X307, Cont: 2251072/MDL, MD66ML000000000022751072, Valuta: MDL, CF: 1005600026406, SRL „VLASCO”.