Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (,,AMTAREX&CO” S.R.L.)_16.04.2021

S.R.L. “Amtarex &Co” în procedura planului, anunţă pentru data 16.04.2021, ora 10:00, desfățurarea licitației „cu reducere” a spațiului nelocativ (nr. cadastral 0100114.037.01.198) cu Stot – 39.4 m.p. din blocul locativ amplasat pe str. Grădina Botanică, 20/1, mun. Chişinău. Biletul de participant - 500 lei. Acontul – 10%.

Depunerea cererilor de participare cu 3 zile înainte de data licitaţiei la locul petrecerii licitaţiei: mun. Chişinău, str. C. Tănase, 9, bir. 6. Tel. 079 454 325.

Rechezitele bancare pentru achitarea biletului de participare și a acontului:

SRL ”Amtarex&Co” în procedura planului

IDNO 1002600011409

BC VICTORIABANK SA, fil. 26 Chișinău

VICBMD2X469

IBAN MD79VI022382600000021MDL