Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FORTUNA-PLUS" S.R.L.)_14.04.2021

SRL Fortuna-plus, IDNO: 1002601003258,  în procedură de faliment anunță pentru data 14.04.2021, ora 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Independenței, 9/2 A, organizarea licitaţiei cu strigare a loturilor: 1. Teren de pământ neproductiv, cu suprafața de 0.6839 ha, cu numărul cadastral 3120204.428, la prețul inițial 605000 lei; 2. 6 construcții cu suprafața totală de 352.7 m2, cu numerele cadastrale 3120204.429.01-06 și terenul aferent pentru construcții cu suprafața de 0.2853 ha cu numărul cadastral 3120204.429, la prețul inițial 561000 lei. Bunurile sunt amplasate în mun. Chişinău, comuna Budești. Prețurile sunt indicate fără T.V.A. conform modificărilor Cod Fiscal  Legea nr. 171 din 19.12.2019. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la I.P. „ASP” DÎLUD, dovada achitării acontului de  10 % din preţ și taxa de participare – 600 lei – persoane fizice și 1200 lei persoane juridice la contul IBAN: MD81AG000000225161701435, AGRNMD2X760, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Primirea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069570037 sau la adresa sus-numită.