Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (,,Mavicom-Nord” S.R.L.)_02.04.2021

Lichidatorul SRL ,,Mavicom-Nord" anunță vînzarea prin licitație "cu reducere": Lotul 1: Construcții cu suprafața totală de 7,083.3 m.p. (nr. cadastrale 1439105.118.01; 02; 03; 04) și terenul pentru construcții aferent cu suprafața de 2.2206 ha (nr. cadastral 1439105.118), amplasate în r-nul Briceni, com. Mihăileni, sat. Mihăileni. Prețul inițial de expunere 1,440,000.00 lei. Lotul 2: Cazan pe abur КП-0.5. Prețul inițial de expunere 165,750.00 lei. Lotul 3: Cazan Viessman paramat - Puplex. Prețul inițial de expunere 91,500.00 lei. Licitația va avea loc pe data de 02.04.2021, ora 09:00. Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3 et. 2, bir. 206. Acontul de participare 10% din prețul inițial de expunere, taxa de participare constituie 1,000.00 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 30.03.2021, ora 09:00, cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD15MO2224ASV75156047100; BC Mobiasbanca-OTP Group SA; Beneficiar Mavicom - Nord SRL în proces de insolvabilitate; IDNO 1003604007173. Informații la tel: 079967175.