Licitaţie comercializare bunuri gajate_15.12.2020

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare, în calitate de creditor gajist, desfăşoară la data de 15 decembrie 2020, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

 • Case de locuit şi încăperi locative:

lot nr. 27 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 1433311.293.01; 02; 03; 04) cu Stot=161.20 (72.6+16.2+28.4+44.0) mși teren pentru construcții aferent (nr. cad. 1433311.293) cu S=0.2534 ha, amplasate în r-nul Briceni, com. Larga, sat. Larga. Valoare de expunere 19,600.00 lei; FOTO

lot nr. 68 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4138000.280.01; 02; 03; 04) cu Stot=256.0 (96.0+48.0+32.0+80.0) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4138000.280) cu S=0.2696 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Fîntîna Albă. Valoare de expunere 23,300.00 lei; FOTO

lot nr. 134 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4128109.469.01; 02; 03; 04) cu Stot=197.9 (103.6+15.0+61.3+18.0) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4128109.469) cu S=0.2234 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Gașpar. Valoare de expunere 26,600.00 lei; FOTO

lot nr. 259 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4138000.104.01; 02; 03) cu Stot=203.3 (120.2+27.7+55.4) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4138000.104) cu S=0.1473 ha, amplasate în r-nul Edineț, com. Parcova, sat. Fîntîna Albă. Valoare de expunere 18,600.00 lei; FOTO

lot nr. 664 – casă de locuit individuală (nr. cad. 0131124.120.01 cu III nivele (S+Et1+Et2) cu S interioară conform dosar tehnic=278.5 m2) cu S la sol conform documentelor de drept=143.6 m2 și teren pentru construcții aferent (nr. cad. 0131124.120) cu S=0.06 ha, amplasată în mun. Chișinău, or. Codru, str. Sfîntul Petru, nr. 5, valoare de expunere 3,792,000.00 lei; FOTO

lot nr. 665 – încăpere locativă (nr. cad. 0100424.229.01.025) cu S=56.1 m2, amplasată în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Nicolae Dimo, nr. 5/3, ap. 25, valoare de expunere 604,000.00 lei; FOTO

lot nr. 666 – încăpere locativă (nr. cad. 0100414.143.01.073) cu S=66.2 m2, amplasată în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Matei Basarab, nr. 9/1, ap. 73, valoare de expunere 741,000.00 lei; FOTO

 • Construcţii şi încăperi comerciale/industriale:

lot nr. 41 - construcţii (nr. cad. 9602206.046.03; 05; 06 (nefinisată)) cu Stot=2,764.7 (983.9+642.4+1,138.4) m2, teren pentru construcții aferent (nr. cad. 9602206.046) cu S=1.01 ha și utilaj, amplasate în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, nr. 2. Valoare de expunere 285,200.00 lei; FOTO

lot nr. 204 - construcţie comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 8317102.001.01) cu S=223.0 m2 şi teren amenajat aferent (nr. cad. 8317102.001) cu S=0.0451 ha, amplasate în r-nul Şoldăneşti, com. Cotiujenii Mari, sat. Cotiujenii Mari. Valoare de expunere 15,900.00 lei; FOTO

 • Utilaj și tehnică comercială/de producere

lot nr. 160 - utilaj pentru producerea plăcilor de beton presate (Piccini, a.p. 1996, Italia), r-nul Sîngerei, or. Biruința. Valoare de expunere 51,400.00 lei; FOTO

lot nr. 663 – mijloace fixe (echipament televiziune, mobilier, etc.), mun. Chișinău, str. Frumoasa 47. Valoare de expunere 482,800.00 lei; FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

 1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului/loturilor pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare după cum urmează:
 • pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la 1 mln. lei: persoane fizice – 200.00 lei, persoane juridice – 300.00 lei;
 • pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoane fizice 300.00 lei, persoane juridice 500.00 lei,

la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

Cod fiscal:                  1003600002549

Cod IBAN:                   MD24NB000000000035260601

BIC (codul Băncii): NBMDMD2X

Destinația plății:

 • taxa de participare la licitaţie sau
 • acont pentru participare la licitarea lotului/loturilor.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

 1. Să prezinte pînă cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, ora 16:00 la adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:
 • cererea de participare la licitaţie conform modelului;
 • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
 • copiile actelor care certifică identitatea (buletin de identitate; certificat de înregistrare şi extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; act de identitate al reprezentantului);
 • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţia suplimentară, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067 218 068; 067 218 069 sau vizualizată pe site-ul www.bem.md.