Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MEROPA 2000" S.R.L.)_04.11.2020

Lichidatorul SRL „MEROPA 2000” în procedura falimentului, anunță pentru data de 04 decembrie 2020, ora 13:30, pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru, 25/4, desfășurarea licitației de vînzare „cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume: Lot nr. 1: Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=282.40 m.p. (nr. cad. 0100401.014.01), amplasată pe terenul de pămînt aferent cu S=0.181 ha, din mun. Chişinău, sect. Rîșcani, str. Doina, 189. Valoare de expunere: 11,943,000.00 lei; Lot nr. 2: Construcţie comercială, prestarea serviciilor cu Stot=279.70 m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) şi teren de pămînt aferent construcției cu S=0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, sat. Fundul Galbenei. Valoare de expunere: 2,894,000.00 lei. Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată mai sus, pînă la data de 01 decembrie 2020, ora: 16:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie, taxa de participare în mărime de 2,000.00 lei, buletinul de identitate, extrasul eliberat de ASP (CÎS), procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: BC "Moldindconbank" S.A. fil."Posta Veche", MD 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii: MOLDMD2X307, Cont: 2251607380/MDL, MD44ML000000002251607380, Valuta: MDL, CF: 44351018 Administrator Autorizat Ciobanu Lilian. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308.