Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Fabrica de fermentare a tutunului Fălești" S.A)_12.11.2020

Lichidatorul SA ,,Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești" anunță vînzarea prin licitație "cu reducere" a lotului - Construcție industrială (fabrica de fermentare a tutunului) cu suprafața totală de 23,150.50 m.p. (nr. cadastrale 4373105.102.04,05,06,07,08, 09, 10), amplasată în r-ul Fălești, or. Fălești, str. Gagarin nr. 5. Licitația va avea loc pe data de 12.11.2020, ora 16:00. Locul licitației: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bloc V, sc. 1 , et. 9, bir. 1. Prețul inițial de expunere: 1 599 000.00 lei. Acontul de participare 5% din prețul inițial de expunere, taxa de participare constituie 1000 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 06.11.2020, ora 17:00, cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD73MO2224A5V67630597100; BC Mobiasbanca-OTP Group SA; Beneficiar Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești in proc. ins.; IDNO 1002602000357. Informații la tel: 079994888.