Licitaţii comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_05.10.2020

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 05.10.2020, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100:

  • ora 13:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: rezervor apă, S=51,90 m.p. situat în încăperea nelocativă cu suprafața totală de 8,439.8 m.p. nr. cad. 0100414.401.01.058, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 3, la prețul inițial de 38,900.00 lei.
  • ora 14:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă S=924,70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la prețul inițial de 812,000.00 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu, 9.
  • ora 15:00, vînzarea prin „licitaţie cu reducere” a lotului: locuri de parcări subterane (nr. cadastral 0100414.401.05.099) cu suprafața totală pe perimetru de 723,00 m.p. din blocul locativ din mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 9.  DESCRIERE LOTURI.
  • ora 16:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a loturilor: locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării ( nr. cad. 0100414.401.01.058) nivel I și II al blocului locativ din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3. Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj și pe site - ul www.999.mdDESCRIERE LOTURI.

Cererile însoţite de documentul de identitate (pentru persoanele fizice), procura, după caz, extrasul (pentru persoanele juridice), dovada transferării acontului în mărime de 10%, taxa de participare pentru persoanele fizice – 1,000 lei, persoanele juridice – 2,000 lei, la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se depun la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069072200, 079080482.