Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TC Design Plus" S.R.L.)_18.09.2020

S.R.L. „TC DESIGN PLUS” în procedură de faliment simplificat, organizează pe data de 18.09.2020, ora 12:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație „cu reducere” a mijloacelor fixe (utilaj şi echipamente pentru bowling) – prețul de start 98,000.00 lei.

Pentru participare la licitație treuie de prezentat: cererea, documentul de identitate, extrasul de la ASP, dovada achitării acontului în mărime de 1% din prețul inițial al lotului și plata biletului de participare de 500 lei oe contul de acumulare MD31CM000225104980141234; CMTBMD2X508, C/F 0981505049054, ADMINISTRATOR AUTORIZAT Melnic Vitalie. Cererile de participare cu dovada achitării acontului 1% se depun pînă la data de 17.09.2020, ora 17:00, pe adresa desfășurării licitației cu anexarea actelor necesare.

Relații la tel. 069212530.