Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("BERUF AUTO" S.R.L.)_12.08.2020

Lichidatorul S.R.L. Beruf Auto în proces de lichidare cu adresa mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 30/3, anunţ pentru data de 12.08.2020, ora 14:00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind comercializarea patrimoniului debitorului S.R.L. Beruf Auto în proces de lichidare. Descrierea activelor, principalele caracteristici tehnice, locul amplasării/aflării activelor expuse spre comercializare la licitație, valoarea inițială de expunere sunt plasate pe site-ul oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md.

Cererile însoțite de documentul de identitate, procura, dovada transferului acontului în mărime de 10% din prețul de expunere a lotului și a taxei de participare în valoare de 500 lei pentru persoane fizice şi 1,000 lei pentru persoane juridice la IBAN MD81VI022240800000159MDL, VICTORIABANK S.A., Fil. 8, mun. Chișinău, BIC VICBMD2X802, IDNO 1003600052131 se depun la lichidator pînă la data de 10.08.2020, ora 16.00.