Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("INCOTIR" S.R.L.)_24.07.2020

Lichidatorul „Incotir” SRL anunță vânzarea prin licitație repetată ”cu strigare” a bunului: „Teren de pământ (pentru exploatări miniere, nr. cadastral 8039314.038), cu suprafața totală de 9,20 ha, amplasat în mun. Chișinău, com. Trușeni, extravilan.

Licitația se va desfășura la data de 24.07.2020, ora 15:00. Locul desfășurării: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, bir. 206. Prețul inițial de expunere: 1 850 000 lei. Acontul de participare 10% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 2 000 lei.

Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 21.07.2020, ora 15:00 cerere de participare la licitație, la care se anexează: copia extrasului din registrul de stat și/sau copia buletinului de identitate, la caz procura, dovada achitării acontului și taxei de participare la contul IBAN: MD04MO2224ASV92418387100; BC Mobiasbanca – OTP Group S.A.; beneficiar Stejar Veaceslav Administrator Autorizat; cod fiscal 44129010.

Informații la tel: 079967175.