Licitatie comercializare active - tehnica de calcul 02.07.2020

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 02 iulie 2020, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Tehnica de calcul

№ lot

Denumirea bunului

Stoc disponibil

Preț de expunere 1 unitate

 

                  SERVERE/ ECHIPAMENTE DE CALCUL

   

14

Server IBM 3550 M2 (01017004931)

1

32,838.48

15

Server IBM 3550 M2 (01017004377)

1

17,404.56

16

Server IBM 3550 M2 (01017004375)

1

17,404.56

17

Server HP DL360 G5 (01017003449)

1

25,472.59

18

Server HP DL380 R03 (01017001189)

1

45,015.60

19

Server Fujitsu Primergy RX300S6 (01017005427)

1

60,682.46

20

Server IBM 3550 M2 (01017004933)

1

32,838.48

21

Server Dell PowerEdge R900 (01017004359)

1

56,101.97

22

Server Dell PowerEdge R900 (01017004361)

1

70,127.18

23

Server HP DL 580 G4 (01017002763)

1

99,638.21

24

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000505)

1

121,706.06

25

Server HP DL 580 G4 (01017002765)

1

124,547.76

26

Server IBM 3950 M2 (01017004937)

1

153,069.60

27

Server IBM 3950 M2 (01017004935)

1

153,069.60

28

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000503)

1

152,132.30

30

Server HP DL360 G5 (01017003447)

1

27,668.45

33

Server Dell PowerEdge 6650 (01004000377)

1

89,506.80

34

Server HP DL380 R03 (01017001190)

1

45,015.60

35

Server HP DL360 G5 (01017003451)

1

28,370.59

36

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001675)

1

31,490.50

37

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001671)

1

31,490.50

38

Server IBM 3550 M2(01017004965)

1

32,838.48

39

Server HP DL360 G5(01017003443)

1

29,072.74

40

Server HP DL180 G6(01017005075)

1

35,400.86

41

Server HP DL180 G6(01017005063)

1

35,400.86

42

Server HP DL360 G5 (01017003445)

1

25,472.59

43

Server HP DL180 G6(01017005065)

1

35,400.86

44

Server HP DL180 G6(01017005067)

1

35,400.86

45

Server HP DL180 G6(01017005069)

1

35,400.86

46

Server HP DL180 G6(01017005071)

1

35,400.86

47

Server HP DL360 G4 (01004000641)

1

17,106.48

48

Server HP DL180 G6(01017005073)

1

35,400.86

49

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001673)

1

28,526.26

50

Server Dell PowerEdge 6650 (01017001669)

1

89,506.80

51

Comutator  HP IP Console Switch 3*1*16 (01004000243)

1

25,369.92

52

Router Cisco 3700 (01004000202)

1

82,307.62

53

Comutator  HP ProCurve 5372 (01004000201)

1

29,241.65

54

Comutator  HP ProCurve 5372 (01004000593)

1

34,342.13

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

  1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·        procura autentificată notarial;

·        hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104