Licitaţii comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_01.07.2020

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 01.07.2020, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100:

 - ora 12:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăperi nelocative, amplasate în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 9, cu nr. cad. 0100.414.401.05.097 cu S=75,6 m.p.; 0100.414.401.05.108 cu S=99,1 m.p.; 0100.414.401.04.212 cu S=68,6 m.p.; 0100.414.401.04.213 cu S=106,9 m.p., la prețul inițial de 1,049,011.00 lei.

ora 13:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: rezervor apă, S=51,90 m.p. situat în încăperea nelocativă cu suprafața totală de 8,439.8 m.p. nr. cad. 0100414.401.01.058, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 3, la prețul inițial de 59,200.00 lei.

- ora 14:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă S=924,70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la prețul inițial de 1,236,000.00 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu, 9.

- ora 15:00, vînzarea prin „licitaţie cu reducere” a lotului: locuri de parcări subterane (nr. cadastral 0100414.401.05.099) cu suprafața totală pe perimetru de 723,00 m.p. cu suprafața parcărilor 357,40 m.p, din blocul locativ din mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 9. Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj și pe site-ul www.999.mdDESCRIERE LOTURI.

- ora 16:00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a loturilor: locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării ( nr. cad. 0100414.401.01.058) nivel I și II al blocului locativ din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3. Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj și pe site-ul www.999.mdDESCRIERE LOTURI.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se primesc la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Primirea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069072200, 079080482.