Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FORTUNA-PLUS" S.R.L.)_02.07.2020

S.R.L. „Fortuna-Plus” în procedură de faliment, IDNO: 1002601003258, anunță pentru data de 02.07.2020, ora 15:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Independenței 9/2 A, organizarea licitației „cu reducere” a terenului de pămînt cu destinație agricolă, cu suprafața de 4.031 ha, amplasat în mun. Chișinău, com. Budești, extravilan, cu nr. cad. 3120204.430, la prețul inițial de 906,000.00 lei. Pragul de reducere este de maximum 20%. Condițiile pentru participare la licitație: cererea, documentul de identitate, extrasul de la I.P. „ASP” DÎLUD, dovada achitării acontului de 10% din preț și taxa de participare – 600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice, la contul IBAN: MD81AG000000225161701435, AGRNMD2X760, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informații suplimentare la tel. 069570037 sau la adresa sus-indicată.