Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_09.06.2020

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 09.06.2020, ora 14:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100, vînzarea prin „licitaţie cu strigare” repetată a lotului: încăperi nelocative, amplasate în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu, 9, cu numerele cad. 0100.414.401.05.097, S=75,6 m.p., 0100.414.401.05.108, S=99,1 m.p., 0100.414.401.04.212, S=68,6 m.p., 0100.414.401.04.213, S=106,9 m.p., preț inițial – 1 049 011.00 lei. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se primesc la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Primirea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069072200, 079080482.