Licitatie comercializare active - tehnica de calcul 03.06.2020

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 03 iunie 2020, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Tehnica de calcul

№ lot

Denumirea bunului

Stoc disponibil

Preț de expunere 1 unitate

 

                  SERVERE/ ECHIPAMENTE DE CALCUL

   

13

Storage HP VirtualArray 7100

1

15,003.43

14

Server IBM 3550 M2 (01017004931)

1

35,694.00

15

Server IBM 3550 M2 (01017004377)

1

18,918.00

16

Server IBM 3550 M2 (01017004375)

1

18,918.00

17

Server HP DL360 G5 (01017003449)

1

27,687.60

18

Server HP DL380 R03 (01017001189)

1

48,930.00

19

Server Fujitsu Primergy RX300S6 (01017005427)

1

65,959.20

20

Server IBM 3550 M2 (01017004933)

1

35,694.00

21

Server Dell PowerEdge R900 (01017004359)

1

60,980.40

22

Server Dell PowerEdge R900 (01017004361)

1

76,225.20

23

Server HP DL 580 G4 (01017002763)

1

108,302.40

24

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000505)

1

132,289.20

25

Server HP DL 580 G4 (01017002765)

1

135,378.00

26

Server IBM 3950 M2 (01017004937)

1

166,380.00

27

Server IBM 3950 M2 (01017004935)

1

166,380.00

28

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000503)

1

165,361.20

29

Server Dell PowerEdge 1950 (01017004365)

1

16,113.60

30

Server HP DL360 G5 (01017003447)

1

30,074.40

31

Server HP DL360 G4(01004000645)

1

15,129.60

32

Server HP DL360 G4(01004000643)

1

16,008.00

33

Server Dell PowerEdge 6650 (01004000377)

1

97,290.00

34

Server HP DL380 R03 (01017001190)

1

48,930.00

35

Server HP DL360 G5 (01017003451)

1

30,837.60

36

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001675)

1

34,228.80

37

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001671)

1

34,228.80

38

Server IBM 3550 M2(01017004965)

1

35,694.00

39

Server HP DL360 G5(01017003443)

1

31,600.80

40

Server HP DL180 G6(01017005075)

1

38,479.20

41

Server HP DL180 G6(01017005063)

1

38,479.20

42

Server HP DL360 G5 (01017003445)

1

27,687.60

43

Server HP DL180 G6(01017005065)

1

38,479.20

44

Server HP DL180 G6(01017005067)

1

38,479.20

45

Server HP DL180 G6(01017005069)

1

38,479.20

46

Server HP DL180 G6(01017005071)

1

38,479.20

47

Server HP DL360 G4 (01004000641)

1

18,594.00

48

Server HP DL180 G6(01017005073)

1

38,479.20

49

Server Dell PowerEdge 1850 (01017001673)

1

31,006.80

50

Server Dell PowerEdge 6650 (01017001669)

1

97,290.00

51

Comutator  HP IP Console Switch 3*1*16 (01004000243)

1

27,576.00

52

Router Cisco 3700 (01004000202)

1

89,464.80

53

Comutator  HP ProCurve 5372 (01004000201)

1

31,784.40

54

Comutator  HP ProCurve 5372 (01004000593)

1

37,328.40

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23,

c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601

BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·        procura autentificată notarial;

·        hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218065 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104