Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MEROPA 2000" S.R.L.)_20.03.2020

Lichidatorul S.R.L. „MEROPA 2000” în procedura falimentului, anunță pentru data de 20 martie 2020, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru, 25/4, desfășurarea licitației de vînzare „cu strigare” a bunurilor imobile, şi anume: Lot nr. 1: Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=282.40 m.p. (nr. cad. 0100401.014.01), amplasată pe terenul de pămînt aferent cu S=0.181 ha, din mun. Chişinău, sect. Rîșcani, str. Doina, 189. Valoare de expunere: 19,400,000.00 lei; Lot nr. 2: Construcţie comercială, prestarea serviciilor cu Stot=279.70 m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) şi teren de pămînt aferent construcției cu S=0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, sat. Fundul Galbenei. Valoare de expunere: 4,700,000.00 lei. Valorile de expunere nu includ taxe și impozite.

Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată mai sus, pînă la data de 17 martie 2020, ora: 16:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 % din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie, taxa de participare în mărime de 1 000 lei, buletinul de identitate, extrasul eliberat de ASP (CÎS), procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: BC "Moldindconbank" S.A. fil."Posta Veche", MD 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii: MOLDMD2X307, Cont: 2251607380/MDL, MD44ML000000002251607380, Valuta: MDL, CF: 44351018 Administrator Autorizat Ciobanu Lilian. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440308.