Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_20.03.2020

Lichidatorul SRL „VLASCO” în procedura falimentului, anunță pentru data de 20 martie 2020, ora 14:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru, 25/4, desfășurarea licitației de vînzare “cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume: Lot nr. 1: Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=252.70 m.p. (nr. cad. 0100120.068.01), amplasată pe terenul de pămînt aferent cu S=0.45 ha, din mun. Chişinău, sect. Botanica, sos. Munceşti, 801/1. Valoare de expunere: 8,987,000.00 lei; Lot nr.2: Construcţie comercială (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=108.40 m.p. (nr. cad. 3153000.434.01 ) şi teren de pămînt aferent cu S=0.0754 ha (nr. cad. 3153000.434), amplasată în mun. Chişinău, com. Stăuceni, sat. Stăuceni. Valoare de expunere: 4,263,000.00 lei; Lot nr.3: Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) şi teren de pământ aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha, amplasată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia. Valoare de expunere: 898,000.00 lei; Lot nr. 4: Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 5301206.074, 075) cu S=0.101 ha și 0.697 ha, 7 rezervoare subterane și sistem de supraveghere, amplasate în r-nul Hîncesti, or. Hîncesti, str. Chișinăului, 70a. Valoare de expunere: 2,362,000.00 lei; Lot nr.5: Terenuri de pământ pentru construcții (nr. cad. 2119206.059, 074) cu S=0.03 ha și 0.04 ha, amplasate în r-nul Cantemir, com. Ciobalaccia, sat. Ciobalaccia. Valoare de expunere: 608,000.00 lei; Lot nr.6: Utilaje pentru prelucrarea țițeiului (rafinărie), depozitate pe adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Industrială, nr.1. Valoare de expunere: 8,465,000.00 lei. Valorile de expunere nu includ taxe și impozite.

Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată mai sus, pînă la data de 17 martie 2020, ora 16:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie, taxa de participare în mărime de 1,000.00 lei, buletinul de identitate, extrasul eliberat de IS ASP (CÎS), procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: BC "Moldindconbank"S.A. fil."Posta Veche", MD-2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul bancii: MOLDMD2X307, Cont: 2251607380/MDL, IBAN MD44ML000000002251607380, Valuta: MDL, CF: 44351018 Administrator Autorizat Ciobanu Lilian. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308.