Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.C. "AVG Sistem" S.R.L.)_11.03.2020

Lichidatorul S.C. „AVG Sistem” S.R.L. în procedura falimentului, anunţă pentru data de 11.03.2020, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 38, petrecerea licitaţiei „cu reducere” de vânzare: Lot nr.1 - clădiri de producere şi construcţii (nr. cad. 9601239.01-10) cu suprafaţa de 15,349.4 m.p., şi terenul de pământ aferent pentru construcţii (nr. cad. 9601239.056) cu suprafaţa de 5.74 ha, amplasate în UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin 11, la preţul iniţial de 5 175 000 MDL, fără TVA.

Pentru a lua parte la licitaţie, participanţii sînt obligaţi: 1. să achite conform următoarelor date bancare: c/f 44288015, „TIMOTIN VEACESLAV ADMINISTRATOR AUTORIZAT”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC): MOBBMD22. acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 500 lei – persoane fizice și 1 000 lei – persoane juridice. 2. Să prezinte lichidatorului: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi a taxei de participare la licitaţie; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la telefonul: (+373) 692 49 269 sau 0 686 00 338.