BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 03 martie 2020, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind vânzarea cu reducere a următoarelor credite acordate de bancă

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 03 martie  2020, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind vânzarea cu reducere a următoarelor credite acordate de bancă persoanelor fizice și juridice:

1. Credit acordat persoanei fizice la valoare nominala 41,210.07 lei, scadent 28.09.2012, neasigurat. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 7,417.81 lei.

2. Credit acordat persoanei fizice  la valoare nominala 65,325.67 lei, scadent 28.01.2012, asigurat cu bun imobil. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 11,758.62 lei.

3. Credit acordat persoanei fizice la valoare nominala 336,755.67 lei, scadent 25.02.2013, asigurat cu mijloc de transport. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 60,616.02 lei.

4. Credit acordat p.j. S.C. BALTUD-PVM S.R.L, Hâncești, s. Buțeni, la valoare nominala 261,542.95 lei, scadent 07.12.2012, neasigurat. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 47,077.73 lei.

5. Credit acordat p.j. CIPSA DANDIRA AGRO, Șoldanești, s. Șipca, la valoare nominala 204,400.00 lei, scadent 24.12.2010, neasigurat. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 36,792.00 lei.

6. Creanța validată a băncii, debitor p.f.,  în suma de MDL 1,857,484.61, asigurată prin bunurile ipotecate. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 752,281.27 lei.

7. Creanța validată a băncii, debitor p.j. Melncom SRL, Chișinău, str. Decebal 2,  în suma de MDL 2,417,346.97, neasigurată. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 870,244.91 lei.

8. Creanța validată a băncii, debitor p.j. SC Tocagro SRL, Comrat, str. Lenin 11, în suma de MDL 2,537,177.17, neasigurată. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 913,383.78 lei.

9. Creanța validată a băncii, debitor p.f., în suma de MDL 2,321,254.03, asigurată prin bunurile. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 1, 044,564.31 lei

In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor / debitorilor-gajisti. Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi taxa de participare la licitaţie în suma de  500 lei, prin virament la următoarele rechizite bancare: „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, mun. Chișinău, str. bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f 1003600002549, IBAN MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

2. Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, actele necesare pentru participare la licitație care sunt indicate pe site-ul băncii http://bem.md/.

Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze până la data de 24 februarie 2020 Acord de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor creditare poate fi efectuată până la 28 februarie 2020. Documentele pentru participarea la licitație „cu strigare” să prezinte până la data limită 02 martie 2020, ora 16.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 067218114 și site-ul băncii http://bem.md/ .