Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Fabrica de fermentare a tutunului Fălești" S.A)_14.02.2020

Lichidatorul SA „Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești” anunță vânzarea prin licitație cu reducere a lotului „Construcție industrială (fabrica de fermentare a tutunului) cu suprafața totală de 23 150,50 m.p. (nr. cadastrale 4373105.102.04, 05, 06, 07, 08, 09, 10), amplasată în r-l Fălești, or. Fălești, str. Gagarin, 5. Licitația va avea loc pe data de 17.02.2020, ora 17:00. Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, et. 2, bir. 206. Prețul inițial de expunere: 2 219 000.00 lei. Acontul de participare 5% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 1 000 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 14.02.2020, ora 17:00, cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD73MO2224ASV67630597100; BC Mobiasbanca-OTP Group SA; Beneficiar Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești in proc. ins.; IDNO 1002602000357. Informații la tel: 079967175