Licitatie comercializare active - imobile 16.01.2020

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

Nr.

Lot

Denumirea bunului

S la sol

S interi-oara

Locul amplasării

Nr. Cadastral

Prețul inițial, lei

FOTO

11

Construcție de cultură și agreement (cota 14.3%)

14,3% din 538.5

184.7

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1

1001206.160.01

298,285.95

FOTO

12

Constructie comerciala, prestare servicii

333.00

479.7

or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128

1201312.168.01

375,583.95*

FOTO

Teren aferent

 

0.0783

1201312.168

15

Clădire administrativă

287.5

415.7

or. Călărași, str. P. Halippa 3

2501216.004.01

1,283,325.12*

FOTO

Garaj

82.87

75.2

2501216.004.02

Garaj

62.75

60.00

2501216.004.03

Teren aferent

 

0.0946

2501216.004

18

Construcție comercială prestare servicii

653.3

1,648.0

or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8

3401113.080.01

1,723,151.01*

FOTO

Lot de teren

 

0.186

3401113.080

26

Construcție comercială prestare servicii

481.0

1,427.3

or. Drochia, str. 31 August 12/1

3601105.163.01

2,106,850.14*

FOTO

Garaj

58.00

 

3601105.163.02

Lot de teren

 

0.12

3601105.163

27

Clădire administrativă

239.4

244.3

or. Cantemir, str.  Ion Creangă 12

2101102.043.01

902,729.42*

FOTO

Garaj

160.2

130.2

2101102.043.02

32

Clădire administrativă

¼ din 738.9

782.8

or. Căinari,  str. Trandafirilor 57

2301112.028.01

428,675.61*

FOTO

Garaj

28.8

 

2301112.028.04

36

Construcție comercială prestare servicii

590.1

989.5

or. Criuleni,  str. 31 August 116

3101219.118.01

3,310,720.46*

FOTO

Lot de teren

 

0.0961

3101219.118

43

Încăperi nelocative

 

28.6

rl. Hîncești, s. Pașcani

5354112.276.01.002

29,747.81*

FOTO

Teren afferent 2/3

 

2/3 din 0.0221

5354112.276

47

Garaj

23.56

19.1

rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5

6201101.159.01.006

14,700.00

FOTO

48

Încăperi nelocativa

 

439.4

or. Ocnița str. I. Creangă 43

6201101.108.01.033

693,846.86*

FOTO

49

Clădire administrativă

428.2

583.5

or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr. 21/B

6201105.360.01

1,137,060.49*

FOTO

Teren aferent

 

0.0985

6201105.360

56,592.40

51

Clădire administrativă

156.8

228.4

or. Ștefan Vodă,  31 August 1989,  9/b

8501213.130.02

1,262,854.82*

FOTO

Clădire administrativă

207.1

322.8

8501213.130.01

Construcție accesorie

11.3

8.9

8501213.130.03

Lot de teren

 

0.0872

8501213.130

54

Încăperi nelocative

 

6.00

rl. Orhei, s. Susleni

6469305.190.01.001

7,061.87*

FOTO

56

Clădire administrativă

292.4

756.6

or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36

7101101.105.01

1,033,091.87*

FOTO

Teren aferent

 

0.0433

7101101.105

9,785.94

59

Încăpere nelocativă

 

84.6

or. Taraclia, str.V. Cebanov 3 nr. 2

8701208.090.01.002

25,105.18

FOTO

61

Construcție

351.9

743.6

rl. Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68/a

3818112.152.01

862,460.23*

FOTO

Încăpere nelocativă

 

14.5

3818112.152.01.002

13,073.69

Lot de teren

 

0.1156

3818112.152

69,920.96

65

Teren pentru construcții

 

0.357

rl. Briceni, com. Berlinți

1413112.205

7,996.60

FOTO

66

Construcție comercială (53%)

53% din 537.3

1,818.4

or. Bălți, str. 31 August 20/B

0300207.107.01.002

5,838,538.76*

FOTO

Teren aferent (41.607%)

   

0300207.107

244,222.53

*Preț inclusiv bunuri aferente clădirii.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;

· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104