Licitatie comercializare active - alte utilaje 18.12.2019

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 18 decembrie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje: 

Nr. lot

Echipament procesare carduri bancare

Preț de expunere unitate, lei

FOTO

1

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 280P

19,387.33

FOTO

2

Echipament deservire cartele bancareEmboserr Data Card 280 Plus (pers.)

17,469.68

FOTO

 

Echipament tipografic

   

10

Mașină de încleiat Panatol Perfect Binder F II

48,850.67

 

11

Mașină de broșat Renz Punch 500 E

30,482.82

 

13

Sistem insertare Pitney Bowes

21,231.39

 

14

Imprimantă tipografică XEROX 4590 EPS alb-negru

40,392.99

 

15

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

166,618.78

 

 

Alte utilaje

   

50

Mașina de banderolat banii Asistant 240

35,340.00

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

„Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare,

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f 1003600002549

IBAN MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, pînă la ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);