Licitatie comercializare active - imobile 17.12.2019

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 17 decembrie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

Nr.

Lot

Denumirea bunului

S la sol

S interi-oara

Locul amplasării

Nr. Cadastral

Prețul inițial, lei

FOTO

11

Construcție de cultură și agreement (cota 14.3%)

14,3% din 538.5

184.7

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1

1001206.160.01

313,985.22

FOTO

12

Constructie comerciala, prestare servicii

333.00

479.7

or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128

1201312.168.01

394,888.90*

FOTO

Teren aferent

 

0.0783

1201312.168

13

Construcție comercială, prestarea serviciilor

128.1

244.9

or. Basarabeasca, str. Karl Marx 50

1201309.059.01

375,754.63*

FOTO

Lot de teren

 

0.088

1201309.059

15

Clădire administrativă

287.5

415.7

or. Călărași, str. P. Halippa 3

2501216.004.01

1,346,514.33*

FOTO

Garaj

82.87

75.2

2501216.004.02

Garaj

62.75

60.00

2501216.004.03

Teren aferent

 

0.0946

2501216.004

18

Construcție comercială prestare servicii

653.3

1,648.0

or. Dondușeni, str. Feroviarilor 8

3401113.080.01

1,809,538.43*

FOTO

Lot de teren

 

0.186

3401113.080

26

Construcție comercială prestare servicii

481.0

1,427.3

or. Drochia, str. 31 August 12/1

3601105.163.01

2,203,279.10*

FOTO

Garaj

58.00

 

3601105.163.02

Lot de teren

 

0.12

3601105.163

27

Clădire administrativă

239.4

244.3

or. Cantemir, str.  Ion Creangă 12

2101102.043.01

946,292.55*

FOTO

Garaj

160.2

130.2

2101102.043.02

32

Clădire administrativă

¼ din 738.9

782.8

or. Căinari,  str. Trandafirilor 57

2301112.028.01

450,097.48*

FOTO

Garaj

28.8

 

2301112.028.04

36

Construcție comercială prestare servicii

590.1

989.5

or. Criuleni,  str. 31 August 116

3101219.118.01

3,473,446.80*

FOTO

Lot de teren

 

0.0961

3101219.118

41

Încăpere nelocativă

 

146.3

or. Glodeni, str. V. Zgîrcea 14 nr. 58

4801106.156.01.058

228,562.78

FOTO

43

Încăperi nelocative

 

28.6

rl. Hîncești, s. Pașcani

5354112.276.01.002

31,178.75*

FOTO

Teren afferent 2/3

 

2/3 din 0.0221

5354112.276

47

Garaj

23.6

19.1

rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5

6201101.159.01.006

16,333.34

FOTO

48

Încăperi nelocativa

 

439.4

or. Ocnița str. I. Creangă 43

6201101.108.01.033

729,035.64*

FOTO

49

Clădire administrativă

428.2

583.5

or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr. 21/B

6201105.360.01

1,189,042.09*

FOTO

Teren aferent

 

0.0985

6201105.360

62,880.45

51

Clădire administrativă

156.8

228.4

or. Ștefan Vodă,  31 August 1989,  9/b

8501213.130.02

1,322,062.97*

FOTO

Clădire administrativă

207.1

322.8

8501213.130.01

Construcție accesorie

11.3

8.9

8501213.130.03

Lot de teren

 

0.0872

8501213.130

54

Încăperi nelocative

 

6.00

rl. Orhei, s. Susleni

6469305.190.01.001

7,306.70*

FOTO

56

Clădire administrativă

292.4

756.6

or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36

7101101.105.01

1,080,846.18*

FOTO

Teren aferent

 

0.0433

7101101.105

10,300.99

59

Încăpere nelocativă

 

84.6

or. Taraclia, str.V. Cebanov 3 nr. 2

8701208.090.01.002

26,426.51

FOTO

61

Construcție

351.9

743.6

rl. Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68/a

             3818112.152.01

903,761.29*

FOTO

Încăpere nelocativă

 

14.5

3818112.152.01.002

13,761.78

Lot de teren

 

0.1156

3818112.152

73,601.01

65

Teren pentru construcții

 

0.357

rl. Briceni, com. Berlinți

1413112.205

8,417.47

 

66

Construcție comercială (53%)

53% din 537.3

1,818.4

or. Bălți, str. 31 August 20/B

0300207.107.01.002

6,132,242.38*

FOTO

Teren aferent (41.607%)

   

0300207.107

257,076.35

*Preț inclusiv bunuri aferente clădirii.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;

· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104