Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_12.12.2019

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 12.12.2019, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100:

 - ora 13:00, vînzarea prin „licitaţie cu reducere” a lotului: rezervor apă, S=51,90 m.p. situat în încaperea nelocativă cu suprafata totală de 8,439.8 m.p. nr. cad. 0100414.401.01.058, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu 3, la prețul maxim de 110 200 lei.

- ora 13:00, vînzarea prin „licitaţie cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă S=924,70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la pretul maxim 2 309 000 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu, 9.

- ora 15:00, vînzarea prin „licitaţie cu strigare” a următoarelor încăperi nelocative: Lot nr. 1 – S=75,6 m.p., nr. cad. 0100.414.401.05.097, preț inițial 211 808,00; Lot nr. 2 – S=99,1 m.p., nr. cad. 0100.414.401.05.108, preț inițial 310 292,00 lei; Lot nr. 3 – S=68,6 m.p., nr. cad. 0100.414.401.04.212, preț inițial 192 196,00 lei; Lot nr. 4 – S=106,9 m.p., nr. cad. 0100.414.401.04.213, preț inițial 334 715,00 lei, amplasate în mun. Chişinău, str. Ac. S. Rădăuţanu, 9. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se primesc la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Primirea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069072200, 079080482.