Licitaţie comercializare bunuri gajate/ipotecate_27.11.2019

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare, în calitate de creditor gajist, desfăşoară la data de 27 noiembrie 2019, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

 • Case de locuit şi încăperi locative:

lot nr. 22 – casă de locuit individuală, construcție comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 8950202.042.01; 02) cu Stot=106.7 (74.1+32.6) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 8950202.042) cu S=0.0541 ha din suprafața totală de 0.1525 ha, amplasate în r-nul Teleneşti, com. Sărătenii Vechi, sat. Sărătenii Vechi. Valoare de expunere 18,100.00 lei;  FOTO

lot nr. 27 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 1433311.293.01; 02; 03; 04) cu Stot=161.20 (72.6+16.2+28.4+44.0) mși teren pentru construcții aferent (nr. cad. 1433311.293) cu S=0.2534 ha, amplasate în r-nul Briceni, com. Larga, sat. Larga. Valoare de expunere 24,000.00 lei; FOTO

lot nr. 66 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 9622208.081.01; 02; 03) cu Stot=180.6 (131.3+28.8+20.5) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 9622208.081) cu S=0.0787 ha, amplasate în UTA Găgăuzia, sat. Congaz, str. Stroitelinaia 40. Valoare de expunere 45,000.00 lei; FOTO

lot nr. 68 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4138000.280.01; 02; 03; 04) cu Stot=256.0 (96.0+48.0+32.0+80.0) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4138000.280) cu S=0.2696 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Fîntîna Albă. Valoare de expunere 28,500.00 lei; FOTO

lot nr. 112 – casă de locuit individuală (nr. cad. 4122000.103.01) cu S=57.1 m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4122000.103) cu S=0.1388 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Chetroșica Nouă. Valoare de expunere 17,100.00 lei; FOTO

lot nr. 114 – casă de locuit, construcții accesorii (nr. cad. 4142114.179.01; 02; 03; 04) cu Stot=144.5 (64.8+13.8+27.1+38.8) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4142114.179) cu S=0.1782 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Ruseni. Valoare de expunere 22,100.00 lei; FOTO

lot nr. 134 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4128109.469.01; 02; 03; 04) cu Stot=197.9 (103.6+15.0+61.3+18.0) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4128109.469) cu S=0.2234 ha, amplasate în r-nul Edineţ, sat. Gașpar. Valoare de expunere 32,600.00 lei; FOTO

lot nr. 259 – casă de locuit individuală, construcții accesorii (nr. cad. 4138000.104.01; 02; 03) cu Stot=203.3 (120.2+27.7+55.4) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 4138000.104) cu S=0.1473 ha, amplasate în r-nul Edineț, com. Parcova, sat. Fîntîna Albă. Valoare de expunere 22,600.00 lei; FOTO

lot nr. 657 - complex de locuințe tip townhouse (nefinalizate: grad de finalizare: 65.8%): 22 construcții locative cu III nivele fiecare cu Stot=3120.84 m2; Sla sol conform documentelor de drept=1149.0 m2 și teren pentru construcții aferent (nr. cad. 3153212.150) S=0.371 ha, amplasate în mun. Chișinău, com. Stăuceni, sat. Stăuceni, str. Chicago. Valoare de expunere 7,130,000.00 lei; FOTO

lot nr. 662 – casă de locuit individuală ((nr. cad. 0100216.803.01) cu 4 nivele (S+Et1+Et2+M) cu Sinterioară conform dosar tehnic=496.3 m2) cu Sla sol conform documentelor de drept=195.8 m2 şi teren pentru constructii aferent (nr. cad. 0100216.803) cu S=0.0637 ha, amplasate în mun. Chisinau, sect. Centru, str. Ciocirliei, 21/7. Valoare de expunere 3,670,000.00 lei; FOTO

 • Construcţii şi încăperi comerciale/industriale:

lot nr. 41 – construcţii, inclusiv una nefinisată: fabrică de vin (nr. cad. 9602206.046.03; 05; 06) cu Stot=2,764.7 (983.9+642.4+1,138.4) m2, teren pentru construcții aferent (nr. cad. 9602206.046) cu S=1.01 ha și utilaj aferent fabricii de vin, amplasate în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, nr. 2. Valoare de expunere 332,500.00 lei; FOTO

lot nr. 204 - construcţie comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 8317102.001.01) cu S=223.0 m2 şi teren amenajat aferent (nr. cad. 8317102.001) cu S=0.0451 ha, amplasate în r-nul Şoldăneşti, com. Cotiujenii Mari, sat. Cotiujenii Mari. Valoare de expunere 19,300.00 lei; FOTO

lot nr. 219 – clădiri de producere și accesorii (nr. cad. 6013114.078.01-05) cu Stot=3,321.7 (65.0+810.0+175.5+1,282.7+988.5) m2 şi teren agricol aferent (nr. cad. 6013114.078) cu S=3.1351 ha, amplasate în r-nul Nisporeni, sat. Bărboieni, extravilan. Valoare de expunere 147,600.00 lei; FOTO

lot nr. 306 – construcţie comercială (nr. cad. 0100211.267.01 cu 4 nivele (S+Et1+Et2+M) cu Sinterioară conform dosar tehnic=876.9 m2) cu Sla sol conform documentelor de drept=263.5 m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 0100211.267) cu S=0.0571 ha, amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. Frumoasa, 47. Valoare de expunere 3,722,000.00 lei; FOTO

lot nr. 355 - construcţie industrială (depozit) (nr. cad. 6001214.006.01; 02; 03) Stot=649,2 (620,0+17,1+12,1) m2 și teren de pământ aferent (nr. cad. 6001214.006) S=0,1449 ha, amplasate în or. Nisporeni, str. Grigore Adam. Valoare de expunere 368,000.00 lei; FOTO

lot nr. 638 – construcţii comerciale, prestarea serviciilor (nr. cad. 6453108.271.01, 02; IV nivele (S+Et1+Et2+M) cu Sinterioară conform dosar tehnic=964.28 (466.8+497.48) m2) cu Sla sol conform documentelor de drept=393.6 (203.6+190.0) m2 şi teren pentru construcții aferent (nr. cad. 6453108.271) S=0.063 ha, amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina. Valoare de expunere 1,321,000.00 lei; FOTO

 • Utilaj și tehnică comercială/de producere

lot nr. 160 - utilaj pentru producerea plăcilor de beton presate (Piccini, a.p. 1996, Italia), r-nul Sîngerei, or. Biruința. Valoare de expunere 65,900.00 lei; FOTO

lot nr. 663 – mijloace fixe (echipament televiziune, mobilier, etc.), mun. Chișinău, str. Frumoasa 47. Valoare de expunere 1,841,100.00 lei; FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

 1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului/loturilor pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare după cum urmează:
 • pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la 1 mln. lei: persoane fizice – 200.00 lei, persoane juridice – 300.00 lei;
 • pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoane fizice 300.00 lei, persoane juridice 500.00 lei,

la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

Cod fiscal:                  1003600002549

Cod IBAN:                   MD24NB000000000035260601

BIC (codul Băncii): NBMDMD2X

Destinația plății:

 • taxa de participare la licitaţie sau
 • acont pentru participare la licitarea lotului/loturilor.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

 1. Să prezinte pînă cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, ora 16:00 la adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:
 • cererea de participare la licitaţie conform modelului;
 • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
 • copiile actelor care certifică identitatea (buletin de identitate; certificat de înregistrare şi extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; act de identitate al reprezentantului);
 • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţia suplimentară, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067 218 068; 067 218 069 sau vizualizată pe site-ul www.bem.md.