Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („MARTEX” S.R.L.)_28.10.2019

La 28.10.2019, ora 1600, în m. Chişinău, str. T. Strișcă, 8/2, of. 121, „Martex” SRL în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie „cu strigare”. Pentru vânzare se expune lot unic - Complex imobiliar: Teren pentru construcţii cu nr. cad. 0100419.009, cu suprafaţa de 0,059 ha, Construcție comercială cu nr. cad. 0100419.009.01, cu suprafața la sol de 646,9  m2 cu Încăperi separate, cu suprafaţa totală de 2 591 m2, situate în m. Chişinău, str. A. Puşkin, 44/1, la preţul iniţial de 1 205 000,00 Euro. Cumpărătorul va achita suplimentar la preţul de adjudecare/comercializare şi taxele prevăzute de legislaţia în vigoare. Acontul pentru participare este de 5 % şi se achită, prealabil depunerii cererii, la contul iban: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA. Termenul limită de primire a cererilor de participare expiră la 25.10.2019, ora 1600. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, conform modelului aprobat de lichidator, buletinul de identitate, extrasul întreprinderii, după caz, împuternicirea, dovada achitării acontului de 5 %. Informaţii la tel.: 069434005; 022-835385.