Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FORTUNA-PLUS" S.R.L.)_17.10.2019

SRL Fortuna-plus, IDNO: 1002601003258,  în procedură de faliment anunță pentru data 17.10.2019, ora 15:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Independenței, 9/2 A, organizarea licitaţiei cu reducere a loturilor: 1. Complexul fabricii de conserve format din construcții cu terenuri aferente, cu numere cadastrale: 3120204404, 3120204404.01, 3120204405, 3120204405.01 și complex de bunuri și utilaje – 145 poziții, la prețul inițial 11 566 524,55  lei, 2. Teren de pământ cu destinație agricolă, cu suprafața de 4.031 ha, amplasat în mun. Chişinău, comuna Budești, extravilan, cu numărul cadastral 3120204.430, la prețul inițial 1 058 000,00  lei, 3. Teren de pământ cu destinație agricolă cu suprafața de 1.2199 ha, amplasat în mun. Chișinău, comuna Budești, sat. Budești, extravilan, cu numărul cadastral 3120204.443, la prețul inițial 314 000,00  lei. Pragul de reducere este de 5% la bunurile imobile și 10% la bunurile mobile de la prețul inițial pentru lotul nr.1 și 30% pentru loturile nr. 2 și 3. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la I.P. „ASP” DÎLUD, dovada achitării acontului de  10 % din preţ și taxa de participare – 600 lei – persoane fizice și 1200 lei persoane juridice la contul IBAN: MD81AG000000225161701435, AGRNMD2X760, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Primirea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069570037 sau la adresa sus-numită.

La fel se anunță continuarea vânzărilor bunurilor de valoare mică prin intermediul negocierilor directe. Informaţii suplimentare ce ține de bunuri și prețuri la tel: 079102636, 069570037.