Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_20.09.2019

Lichidatorul Alsvit-Vin S.R.L. în procedura de faliment, anunţă pentru data de 20.09.2019, ora 14:00, pe adresa: r-nul Strașeni, s. Cojușna, str. R. Lomtadze, 4, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere”  privind comercializarea următorului lot: construcţii cu destinaţie industrială şi de producere (fabrică de vinuri) cu Stot=30,876,10 m.p. (nr. cad. 8015306.726.01-20), amplasată pe terenul aferent imobilului din r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. R. Lomtadze, 4 și mijloace fixe utilizate în procesul de producție a fabricii de vin. Preț inițial - 16,000,000,00 lei. Prețul lotului expus nu include taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contul Alsvit-Vin S.R.L., IDNO 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858, BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 1,000 lei. 2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie conform modelului; - documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); - documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 0 686 00 338.