Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FORTUNA-PLUS" S.R.L.)_29.08.2019

S.R.L. „FORTUNA-PLUS” în procedură de faliment, IDNO 1002601003258, anunță pentru data 29.08.2019, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 9/2 A, organizarea licitaţiei  „cu reducere” a loturilor: 1. Complexul fabricii de conserve, format din construcții cu terenuri aferente, cu numere cadastrale 3120204.404, 3120204.404.01, 3120204.405, 3120204.405.01 și complex de bunuri și utilaje – 145 poziții, la prețul inițial 11 566 524,55 lei.  2. Teren de pămînt cu destinație agricolă, cu suprafața de 4.031 ha, amplasat în mun. Chişinău, comuna Budești, extravilan, cu numărul cadastral 3120204.430, la prețul inițial 1 175 000,00 lei. 3. Teren de pămînt cu destinație agricolă cu suprafața de 1.2199 ha, amplasat în mun. Chișinău, comuna Budești, s. Budești, extravilan, cu numărul cadastral 3120204.443, la prețul inițial 348 000,00 lei. Pragul de reducere este de 5% la bunurile imobile și 10% la bunurile mobile de la prețul inițial pentru lotul nr.1 și 30% pentru loturile nr. 2 și 3.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la I.P. „A.S.P.” D.Î.L.U.D., dovada achitării acontului de 10% din preţ și a taxei de participare de 600 lei – persoane fizice și 1 200 lei – persoane juridice la contul: IBAN MD81AG000000225161701435, AGRNMD2X760, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel. 069570037 sau la adresa indicată.

La fel se anunță, de asemenea, continuarea vînzărilor bunurilor de valoare mică prin intermediul negocierilor directe. Informaţii suplimentare la tel.: 079102636, 069570037.