Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Fabrica de fermentare a tutunului Fălești" S.A)_12.08.2019

Lichidatorul SA „Fabrica de fermentare a tutunului Fălești” anunță vânzarea prin licitație cu reducere a bunului „Construcție industrială cu suprafața totală de 23 150,50 m.p., amplasată în or. Fălești, str. Gagarin, 5, în următoarea componență: Clădire de producere, S=21 850,90 m.p., nr. cadastral 4373105102.04; Clădire administrativă, S=959,10 m.p., nr. cadastral 4373105102.105; construcție accesorie, S=51,10 m.p., nr. cadastral 4373105102.06; Clădire de producere, S=208,40 m.p., nr. cadastral 4373105102.07; Construcție accesorie, S=44,10 m.p., nr. cadastral 4373105102.08; Clădire de producere, S=27,00 m.p., nr. cadastral 4373105102.09; Clădire de producere, S=9,90 m.p., nr. cadastral 4373105102.10; Dreptul de arendă asupra terenului de pământ aferent cu suprafața totală de 7,0211 ha.” Licitația se va petrece pe data de 12.08.2019, ora 09:00. Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, et. 2, bir. 206. Prețul inițial de expunere: 4,800,000.00 lei. Acontul de participare 5% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 1000 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 09.08.2019 ora 09:00 cerere de participare, la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD73MO2224ASV67630597100; BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA; MOBBMD22; Beneficiar Fabrica de Fermentare a Tutunului Fălești in proc. insolv.; IDNO 1002602000357. Informații suplimentare - la tel: 079967175.