Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („MARTEX” S.R.L.)_29.07.2019

Pe data de 29.07.2019, ora 16:30, în mun. Chișinău, str. Dr. T. Strișcă 8/2, of. 121, “MARTEX” S.R.L. în proces de insolvabilitate, va dăsfășura licitația “cu strigare” la care se expune lotul unic – complex imobiliar format din teren pentru construcții cu nr. cad. 0100419.009, cu suprafața – 0.059 ha, construcție comercială cu nr. cad. 0100419.009.01 cu suprafața la sol – 646.9 m.p., cu încăperi separate, cu suprafața totală de 2,591 m.p., situate în mun. Chișinău, str. Al. Pușkin 44/1, la prețul inițial de 1,263,500.00 EUR. FOTO

Acontul pentru participare este de 5% și se achită, în prealabil depunerii cererii, la contul MDML000000022516092355, BC “Moldinconbank” SA.

Termenul limită de depunere a cererilor de participare expiră la 26.07.2019, ora 16:30.

Pentru participare la licitație trebuie prezentate: cererea de participare la licitație, buletinul de identitate (personae fizice), extrasul întreprinderii (personae juridice), dovada achitării acontului de 5%. Informații la tel: 06943006; (022) 835385.