Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("DANMILAX" S.R.L.)_28.06.2019

Lichidatorul „DANMILAX” SRL în procedura de faliment, anunţă pentru data de 28.06.2019, ora 16:00, pe adresa: mun.Chișinău str. Toma Ciorbă nr. 38, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind expunerea spre comercializare ca un lot unic a următoarelor bunuri: Construcție comercială, prestarea serviciilor (nr. cad.4380117.065.01) cu S=28.1 m.p. și terenul de pămînt aferent cu S=0.101 ha (nr. cad.l 4380117.065) în r-nul Fălești, com. Taxobeni și utilajul aferent stației de alimentare cu combustibil. Prețul inițial  – 4,267,000.00 lei. FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contul A.A. HORTOLMEI SIMION, c/f 44228010, IBAN MD38VI022240300000334MDL, BC “Victoriabank” SA fil. Nr.3 Chișinău acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 100 lei. 2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie conform modelului; - documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie; - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); - documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul limită de depunere a cererile de participare  cu 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 sau 0 686 00 338.