Licitatii active 25 iunie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 25 iunie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

Nr.

Lot

Denumirea bunului

S la sol

S interi-oara

Locul amplasării

Nr. Cadastral

Prețul inițial, lei

FOTO

 

7

Încăperi nelocative

 

188.8

mun. Chișinău, str. Drumul Crucii 95/2

0100506.124.01.031

          916,732.04   

FOTO

 

 

11

Construcție de cultură și agreement (cota 14.3%)

 

191.00

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev 1

1001206.160.01

          450,867.22   

FOTO

 

12

Constructie comerciala, prestare servicii

333.00

479.7

or. Basarabeasca, str. Vogzalinaia 128

1201312.168.01

          534,028.95   

FOTO

 

Teren aferent

 

0.0783

1201312.168

 

13

Construcție comercială, prestarea serviciilor

128.1

244.9

or. Basarabeasca, str. Karl Marx 50

1201309.059.01

          519,507.40   

FOTO

 

Lot de teren

 

0.088

1201309.059

 

24

Încăpere nelocativă

 

20.3

Soroca,  str. Vasile Stroescu 84 ap.43

7801114.019.01.043

             38,671.71   

FOTO

 

27

Clădire administrativă

239.4

298.9

or. Cantemir, str.  Ion Creangă 12

2101102.043.01

       1,261,873.04   

FOTO

 

Garaj

160.2

130.2

2101102.043.02

 

32

Clădire administrativă (cota ¼)

738.9 

782.8

or. Căinari,  str. Trandafirilor 57

2301112.028.01

          604,495.27   

FOTO

 

Garaj

28.8

28.8

2301112.028.04

 

36

Construcție comercială prestare servicii

590.1

989.5

or. Criuleni,  str. 31 August 116

3101219.118.01

       4,646,294.10   

FOTO

 

Lot de teren

 

0.0961

3101219.118

 

38

Clădire administrativă

285.3

882.24

or. Edineț, str. Independenței 110

4101208.069.01

3,866,520.48

FOTO

 

Teren aferent

 

0.0478

 

4101208.069

73,672.33

 

40

Încăpere nelocativă

 

15.2

rl. Edineț, s. Ruseni nr. 2

4142113.349.01.001

7,765.59

 

 

41

Încăpere nelocativă

 

146.3

or. Glodeni, str. V. Zgîrcea 14 nr. 58

4801106.156.01.058

          310,930.90   

FOTO

 

47

Garaj

23.6

19.1

rl Ocnița, or. Ocnița nr. 5

6201101.159.01.006

             30,734.06   

FOTO

 

48

Încăperi administrative

 

439.4

or. Ocnița str. I. Creangă 43

6201101.108.01.033

       1,035,846.97   

FOTO

 

49

Clădire administrativă

428.2

583.5

or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței nr. 21/B

6201105.360.01

       1,563,698.62   

FOTO

 

Teren aferent

 

0.0985

6201105.360

          118,320.66   

 

51

Clădire administrativă

156.8

228.4

or. Ștefan Vodă,  31 August 1989,  9/b

8501213.130.02

       1,748,804.68   

FOTO

 

Clădire administrativă

207.1

322.8

8501213.130.01

 

Construcție accesorie

11.3

8.9

8501213.130.03

 

Lot de teren

 

0.0872

8501213.130

 

53

Apartament

 

17.5

or. Orhei, str.  Iachir 31, ap. 5

6401106.002.01.005

             90,208.67   

FOTO

 

54

Încăperi nelocative

 

6.00

rl. Orhei, s. Susleni

6469305.190.01.001

             11,624.01   

FOTO

 

56

Clădire administrativă

292.4

756.6

or. Rîșcani, str. 31 August 1989, 36

7101101.105.01

1,425,034.54

FOTO

 

Teren aferent

 

0.0433

7101101.105

14,013.20

 

58

Încăpere nelocativa

 

36.2

mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 August 3

8039110.331.01.001

             52,686.68   

FOTO

 

59

Încăpere nelocativă

 

84.6

or. Taraclia, str.V. Cebanov 3 nr. 2

8701208.090.01.002

             35,949.94   

FOTO

 

65

Teren pentru construcții

 

0.357

rl. Briceni, com. Berlinți

1413112.205

             15,005.33   

 

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549

IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;

· hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104