Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("BERUF AUTO" SRL)_07.05.2019

Lichidatorul S.R.L. Beruf Auto în proces de lichidare cu adresa mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 36, bir. 1, anunţă:

  1. Pentru data de 07.05.2019, ora 15:00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere”  privind comercializarea patrimoniului debitorului S.R.L. Beruf Auto în proces de lichidare. Descrierea activelor, principalele caracteristici tehnice, locul amplasării/aflării activelor expuse spre comercializare la licitație, valoarea inițială de expunere sunt plasate pe pagina web oficială a Băncii de Economii S.A. în proces de lichidarewww.bem.md.

Cererile însoțite de documentul de identitate, procura, dovada transferului acontului în mărime de 10% din prețul de expunere a lotului și a taxei de participare în valoare de 500 lei pentru persoane fizice şi 1,000 lei pentru persoane juridice la IBAN MD81VI022240800000159MDL, VICTORIABANK S.A., Fil. 8, mun. Chișinău, BIC VICBMD2X802, IDNO 1003600052131 se depun la lichidator pînă la data de 03.05.2019, ora 16.00.

  1. Desfăşurarea concursului privind arenda/locațiunea bunurilor mobile/imobile indicate la pct. 1 din anexa publicată pe pagina www.bem.md (aferent loturilor 1-28) ce fac parte din patrimoniul debitorului S.R.L. Beruf Auto în proces de lichidare, pentru data de 07.05.2019, ora 15:30.

Cererile însoțite de documentul de identitate a locatarului, și după caz împuternicirile reprezentantului, extrasul din registrul persoanelor juridice și oferta care va conține cel puțin prețul lunar al locațiunii și termenul contractului, se depun la lichidator pînă la data de 03.05.2019, ora 16.00.

Pentru informații suplimentare inclusiv examinarea bunurilor urmează să vă adresați la tel/fax: (+373 22) 55-01-02 şi tel/mob 079764498/067218069.