Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_02.05.2019

„TENADRIA” S.R.L. în procedură de faliment, organizează pentru data de 02.05.2019, ora 14:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă cu suprafaţa de 924.70 m.p., nr. cad. 0100414.401.08.003, la pretul maxim de 3 137 000 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 9.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., AGRNMD2X710, se depun la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, anticamera. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.

Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.